Arrien | Arrierflierweg 8

Op deze reguliere boerderij kunnen de varkens weinig van hun omgeving zien, doordat de hokken uit dichte schotten bestaan. De stallen zijn smerig en sommige varkens vertonen stereotiep gedrag.

Steun Ongehoord