Een zieke industrie

Vleeskuikens kampen met een grote verscheidenheid aan ziektes en gedragsproblemen. De problemen worden veroorzaakt door een combinatie van snelle groei en de onnatuurlijke omstandigheden in de stal. De stress die kippen hebben door de hoge bezettingsgraad, maakt hen vatbaar voor ziekteverwekkers.

Voetzoollaesies

voetzoollaessies_new De bekendste aandoening van vleeskuikens is voetzoollaesies, een aantasting van de huid van de voetzolen. Het begint bij een verkleuring van de huid en weefselwoekering. Dit kan uitgroeien tot zwellingen, aantasting van diepere huidlagen en ontstekingen. Maar liefst twee op de drie kippen heeft last van milde tot ernstige voetzoollaesies. De infecties zijn pijnlijk, vleeskuikens met de aandoening lopen minder rond in de stal en hebben door de pijn ook minder trek in eten. Kippen leven op hun eigen ontlasting, de ammoniak daarin tast de huid van hun klauwen aan.  Als de plekken open springen, kunnen ze gaan ontsteken. Als oorzaak van de aandoening wordt vooral gewezen op het strooisel, als dit vochtig is wordt kans op voetzoollaesies groter. Ook heeft het aantal dieren per vierkante meter invloed, als er minder kippen in een stal zitten, kan het strooisel namelijk drogen. Toch is het percentage voetzoollaesies in de biologische stallen veel hoger dan in reguliere stallen.

Brandhakken (hakdermatitis) en borstblaren

Als de kuikens groter groeien kunnen ze zich steeds minder bewegen. Ze gaan op hun hakken en borst in het natte strooisel liggen. Dit veroorzaakt irritaties op hun hakken, bekend als brandhakken.  Brandhakken komen vaak voor, waarschijnlijk meer dan 10% van de kuikens heeft er last van. De kuikens groeien vooral snel bij hun borstspier, waardoor ze als het ware voorover kantelen. Dit veroorzaakt irritaties aan hun borst, borstblaren. Brandhakken en borstblaren zijn in feite symptomen van dezelfde ziekte als voetzoollaesies en ze gaan vaak ook samen.

Geirriteerde ogen en luchtwegen

IMG_2938 De kuikens leven dicht opeen gepakt in een stal. Hun mest wordt niet afgevoerd, ze lopen op elkaars uitwerpselen. Daardoor is de ammoniakconcentratie in een stal hoog en krijgen de kuikens last van geirriteerde ogen en luchtwegen. Op de beelden van Ongehoord zijn regelmatig kuikens te zien die nauwelijks kunnen ademen.

Draainek, sterrenkijkers en kreupelheid

Door een ontsteking in de hersenen gaan sommige kuikens met hun kop omhoog staan (sterrenkijker) of juist naar beneden en opzij (draainek).  Een bacteriele infectie kan ook leiden tot kreupele kuikens. De industrie reageert over het algemeen met het gebruik van grote hoeveelheden antibiotica om deze ziektes te voorkomen en te bestrijden.

Verlamming en verminderde mobiliteit

IMG_4631 copy_new Maar liefst 90% van de vleeskuikens beweegt zich abnormaal als ze de slachtleeftijd bereiken. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Behalve genoemde dermatitis en bacteriele infecties, kunnen ook botafwijkingen problemen geven voor het bewegen van de kuikens. Het skelet van een vleeskuiken kan de snelle spiergroei in feite niet bijbenen. Dit leidt tot botbreuken en vergroeiingen. Een andere zeer pijnlijke aandoening is  spondylolisthesis, waarbij de ruggewervel ontwricht raakt. Als een kuiken door welke reden dan ook minder mobiel wordt, neemt daardoor de kans op voetzool-, hak- en borstblaren toe. De verminderde mobiliteit zorgt ervoor dat de kuikens hun natuurlijke gedrag niet kunnen uitvoeren.  Zo is bijvoorbeeld het nemen van een stofbad erg belangrijk voor het welzijn van kippen. In de reguliere industrie is dit sowieso niet mogelijk omdat de mestlaag waar de kippen op liggen, zich niet leent voor het stofbad. In de bedrijven waar geschikter strooisel wordt gebruikt, zullen oudere kippen vaak nog steeds geen stofbad nemen door hun beperkte mobiliteit.
Steun Ongehoord