Regelgeving en Keurmerken

Binnen de EU bestaan er geen specifieke regels voor de commerciële vleeskonijnenhouderij. In 2006 zijn er Nederlandse welzijnsnormen voor de commerciële vleeskonijnenhouderij opgesteld, vooral door de sector zelf. De normen bepalen de inrichting en de grootte van de kooien. De zo geheten Welzijnsverordening is pas in 2016 volledig van kracht. In 2011 moet de helft van de regels in praktijk zijn gebracht. De voornaamste veranderingen bestaan uit het vergroten van de kooien, het aanbrengen van kooiverrijking en het installeren van een plateautje waardoor moeders zich kunnen afzonderen van hun kinderen. In Nederland is er één konij6494425637_c04c5b9ce5_onenhouderij die het Beter Leven kenmerk heeft gekregen, de stal van Frans Köhlen in Kelpen-Oler. Niet alle stallen van deze fokkerij zien er echter zo rooskleurig uit als voorgeschoteld in de media. Het merendeel van de konijnen op deze boerderij wordt nog steeds in reguliere stallen gehouden.  
Steun Ongehoord