Het leven van een legkip

Kip of het ei

De eierindustrie kwam de afgelopen jaren negatief in het nieuws. Het Fipronil schandaal, de vogelgriep, de hoge uitval cijfers, eendagskuikens en de grote welzijnsproblemen bij leghennen.Vaak ontbrak het in de berichtgeving van een bredere context om de dieper liggende oorzaken van deze problemen te kunnen zien of worden zaken eenzijdig belicht.
De industrie zelf nam initiatieven om het imago op te poetsen, bijvoorbeeld met de Rondeel stal of het nieuwe Kipster.
Stichting Ongehoord heeft sinds 2016 zowel veld- als literatuuronderzoek verricht om een eerlijk beeld te scheppen van de eierindustrie. Hieruit blijkt dat er geen reëel vooruitzicht is op verbetering, omdat ziektes, sterfte en gedragsproblemen in direct verband staan met systematiek van de industrie. Waar het houderijsysteem wordt veranderd om het dierenwelzijn te vergroten, blijven grote bezwaren bestaan en komen soms oude problemen weer boven.
De in dit rapport gebruikte foto's zijn afkomstig van undercover onderzoek, uitgevoerd door het onderzoeksteam van Ongehoord. Op www.ongehoord.info zijn video- en foto-materiaal te bekijken van verschillende houderijsystemen. Ook veel gebruikte brondocumenten zijn op deze website in te zien. Ongehoord wil graag de discussie aanwakkeren over het bestaansrecht van de eierindustrie.
Steun Ongehoord